Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, který se koná

V PONDĚLÍ 27. 4. 2020

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.


Průběh zápisu:

Na základě "Opatření k zápisům do základních škol pro školní rok 2020/2021" vydaného MŠMT, proběhne v letošním školním roce zápis pouze formální verzí. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření základních škol proběhne zápis distanční formou, to znamená bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte doručí škole vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky jedním z následujících způsobů:

1.  do datové schránky školy (ID: zzpy8sb )

2.  e-mailem s elektronickým podpisem (zskudlovice@zsmskudlovice.cz)

3.  poštou (Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Kudlovice 105, 687 03),

4.  osobním doručením vhozením do poštovní schránky umístěné u vstupu do školy

Zákonný zástupce dítěte doručí výše uvedeným způsobem do 27. 4. 2020 tyto dokumenty:

  • Zápisní list
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Kopie rodného listu dítěte


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také ve vývěsní skříňce ZŠ nejpozději do 30. 4. 2020.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2020 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.


Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout 15 dětí.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (lze doložit i později, nejpozději však do konce července 2020).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Všechny potřebné dokumenty ke stažení v sekci Základní škola » Dokumenty » Dokumenty ke stažení.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz