Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Školní jídelna

Kontaktní údaje ŠJ

Adresa

Budova ZŠ - školní jídelna                                        Kudlovice 105                                                           687 03 p. Babice

telefon: 725 166 591
e-mail: kuchyne@zsmskudlovice.cz

Zaměstnanci ŠJ

 • Věra Němečková
  vedoucí školní jídelny
 • Romana Chrástková
  kuchařka

Fotografie ze školní jídelny

Vnitřní řád Školní jídelny při ZŠ a MŠ Kudlovice

Informace pro rodiče žáků

Soubor pokynů pro žáky a rodiče, týkající se stravování ve ŠJ, přihlašování a odhlašování obědů, důležité kontakty.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Den předem, ve výjimečných případech (bezmasá jídla) do 7.00 hodin

 • na mobilním telefonu ŠJ u ved. ŠJ V. Němečkové – 725 166 591 
 • nebo na e-mailovou adresu : kuchyne@zsmskudlovice.cz

Výdej jídla pro žáky ZŠ ve školní jídelně

 • ranní přesnídávka od 8.45 do 9.00 hodin
 • oběd od 11.40 do 12.10 hodin
 • výdej jídla pro důchodce a cizí strávníky do jídlonosičů od 10.45 hodin
 • výdej stravy do várnic pro děti MŠ : od 11.00 do 11.10 hodin

Pokud zákonný zástupce omluví nemocné dítě, 1. den nemoci má nárok na stravu, kterou si vyzvedne v ZŠ případně v MŠ do 11.30 hodin. Další dny nemoci je strava automaticky odhlášena – dle novely Školského zákona platné od 1. ledna 2005 nemá dítě ve dnech nemoci na školní stravu nárok. V případě, že dítě přijde další den do MŠ nebo ZŠ, je nutné tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny podle postupů, které jsou stanoveny výše.

Trvalejší změny v docházce MŠ nutno z organizačních a  administrativních důvodů provádět vždy k prvnímu dni následujícího měsíce.

Platba stravného

 • platí se jedenkrát za měsíc podle skutečně odebraných obědů a svačin zpětně (tzn. za září se platí v měsíci říjnu atd.) 
 • stravné se platí bezhotovostně povolením inkasa na stravné (z banky)

Ceny platné od 1.9.2021

 • žáci 7-10 let / 11-14 let

         přesnídávka pro žáky ZŠ - 15,-/15,- Kč

         oběd pro žáky ZŠ - 26,- / 28,- Kč

 • děti 3-6 let / 7 let

         přesnídávka pro děti MŠ -   9,-/10,- Kč

         svačina odpolední pro děti MŠ 9,-/ 9,- Kč

         oběd pro děti MŠ - 24,- / 26,- Kč

Ostatní strávníci

Platný pro : ŠJ při ZŠ a MŠ Kudlovice

 • prázdné a čisté jídlonosiče se ukládají do poličky na chodbě
 • výdej jídel od 10.45 každý den mimo sobotu, neděli, státní svátky a prázdniny - dny volna určené ředitelkou školy
 • výdej probíhá v přilehlé chodbě školy mimo kuchyni
 • oběd (polévka, hlavní jídlo, příloha, kompot - případně salát) je určen k přímé spotřebě ihned po výdeji, nejpozději do večera téhož dne (ne další den!)
 • za kvalitu jídla zodpovídá kuchařka
 • za případné zdravotní problémy způsobené jídlem spotřebovaným následující den ŠJ nezodpovídá!


Aktualizováno dne 27. 8. 2021

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz