Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Den otevřených dveří v ZŠ

I když jsme minulý týden ukončili netradičně, přesto byl velmi povedený. Do školy šli naposled školáci i paní učitelky a paní kuchařky v sobotu. Sice jsme byli všichni po náročném týdnu velmi unavení, přesto jsme všem návštěvníkům školy předvedli ty opravdové dny trávené v naší škole. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se zajímají o dění v naší škole, jak se u nás učí, jak se učitelé chovají k žákům, jak se žáci chovají k učitelům, ale i k sobě samotným, jak fungujeme v kolektivu, jak spolupracujeme se školní kuchyní. Prostě a jednoduše řečeno - jak spolu u nás ve škole žijeme každý den jako velká rodina, ve které má každý své místo a každý svoji úlohu.

Doufáme, že si návštěvníci z toho dne odnesli představu o fungování naší školy i mnohé nezodpovězené otázky.

Těm, kteří neměli možnost v Den otevřených dveří naši školu navštívit, vzkazujeme, že je rádi kdykoli v průběhu školního roku ve škole uvidíme. 


Poznámka: Pokud by někdo z návštěvníků nesouhlasil se zveřejněním své fotografie na našich webových stránkách, ať neváhá a oznámí to neprodleně ředitelce školy. Fotografie bude stažena.


© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz