Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Den dětí a rodičů

V pátek 31. 5. jsme společně oslavili svátky, které se slaví téměř v každé rodině - Den matek, Den dětí a Den otců. Letos jsme se rozhodli spojit oslavu těchto svátků dohromady a vzniklo tak zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Na přípravě a realizaci se podílela nejen naše škola, ale i celá obec Kudlovice.

Díky obětavé spolupráci všech spolků a organizací obce si mohli děti i rodiče užít zábavnou soutěžní procházku obcí, kde na jednotlivých stanovištích plnili nejzapeklitější úkoly. Odměnou všem byla nejen medaile se znakem obce Kudlovice, kterou nechala vyrobit paní starostka, ale i společné posezení na místním hřišti TJ Sokol. Děti si mohli zařádit na skákacím hradu, opéct špekáčky nebo zatancovat při hudebním doprovodu pana Kury.

Velký dík patří zástupcům spolků TJ Sokol Kudlovice, SDH Kudlovice, Zahrádkáři, Myslivci, Bike Rebels Kudlovice, ale také zástupcům z řad občanů - pan a paní Hammerovi, pan a paní Mikuláškovi, pan Chrástek Michal, pan Vaníček, rodina Chrástkova z Doliny. Za celou organizací akce stojí Kulturní komise obce Kudlovice spolu s paní starostkou.

Bez Vás všech by se nám jen stěží podařilo připravit tak velkolepou oslavu.

Těšíme se na další spolupráci, které si vážíme nejen my s našimi žáky, ale i většina obyvatel Kudlovic.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz