Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Babičko, dědečku... Jak to tenkrát bylo? - projektový den v ZŠ

V pátek 8. 3. jsme v naší škole přivítali babičky a dědečky, kteří coby žáčci navštěvovali kudlovickou školu před čtyřiceti lety. Organizaci celé akce si vzali na starosti členové Kulturní komise paní Magdaléna Tomaštíková spolu s panem Zdeňkem Jabůrkem. 

V 9:00 se v naší třídě usadili žáci školy, děti z mateřské školy a devět zástupců seniorů. Povídání bylo velmi působivé. Žáky 4. a 5. ročníku nejvíce upoutalo vyprávění pana Chrástka, který líčil, jak se do školy chodilo za války. Zavzpomínal také na život v obci v poválečném období, kde byl dříve obchod, kam se chodili v létě koupat nebo v zimě bruslit. Své mládí prožité v naší škole popisovali také ostatní. Paní Hammerová vzpomínala na paní učitelku, která bydlela u jejích rodičů v hostinci, paní Sjekelová zase na školní výbavu dětí. Paní Pekařová zarecitovala dětem básničky, které nosí v hlavě více než čtyřicet let a které se učila v 1. třídě k jednotlivým písmenům. Žáci měli připravené všetečné otázky a kdyby nás netlačil čas, tak se budou našich babiček a dědečků vyptávat až do večera.

Věříme, že si naši žáci díky tomuto projektovému dni uvědomí, že byť byl dříve život dětí velmi skromný a někdy i nelehký, přesto se na něj vzpomíná s láskou a s úsměvem na tváři. Snad i naši současní žáci budou mít za čtyřicet let tak krásné vzpomínky na školu a kamarády ve své obci jako naše babičky a naši dědečkové.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz