Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště zve k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018, který se koná

V PONDĚLÍ 23. 4. 2018 OD 14:00 DO 16:00.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, a to i v případě pokud bude žádat o odklad školní docházky. Dále zákonný zástupce s dítětem, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018.


U zápisu je nutné předložit

rodný list přihlašovaného dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro urychlení administrativního procesu zápisu bude v mateřské škole připraven k vyzvednutí Zápisní list, který přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněný s sebou v den zápisu.

Zápisní list lze stáhnout níže.


Průběh zápisu:

1. Motivační část

- orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte pedagogem. Tato část zápisu bude probíhat hravou a pro dítě příjemnou formou.

2. Formální část

- podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, odevzdání vyplněného Zápisního listu, přidělení registračního čísla.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také na vstupních dveřích MŠ a ve vývěsní skříňce ZŠ nejpozději do 30. 4. 2018.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Je nutné, aby si zákonní zástupci toto číslo zapamatovali.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2018 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout do 14 dnů od zveřejnění.


Pro školní rok 2018/2019 lze přijmout 15 dětí.
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání lze stáhnout níže.


Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení níže.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz