Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Zahájení provozu MŠ a ZŠ Kudlovice

Oznamujeme, že dne 25. 5. 2020 se otevře mateřská i základní škola.


Základní škola

  • Do základní školy nastoupí žáci, kteří v dotazníkovém šetření zvolili prezenční formu vzdělávání.
  • Žáci, kteří měli zvolenou distanční formu, zůstávají doma a vzdělávají se nadále on-line.
  • Pokyny pro pobyt žáků ve škole od 25. 5. (provoz ZŠ, způsob výuky, stravování, školní družina, hygienická opatření) budou rodičům rozeslány elektronicky na e-maily.

Mateřská škola

  • Do mateřské školy nastoupí děti, jejichž rodiče v dotazníkovém šetření zvolili variantu, že mají zájem o docházku dítěte do MŠ.
  • Nenastoupí děti, jejichž rodiče zvolili variantu NE nebo byli telefonicky informováni vedoucí učitelkou MŠ.
  • Pokyny pro pobyt dětí ve školce od 25. 5. budou rodičům rozeslány elektronicky na e-maily.


Při prvním vstupu do MŠ/ZŠ předkládá dítě/žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem dítěte/žáka.

Toto prohlášení nesmí mít datum starší 3 dnů.

Prohlášení ke stažení níže.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a neodevzdá, nebude dítěti/žákovi osobní účast v MŠ/ZŠ umožněna.


V Kudlovicích dne 13. 5. 2020

                                                                                                                                                Barbora Havlíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kudlovice

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz