Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Výsledky zápisu do MŠ

Do Mateřské školy Kudlovice bylo pro školní rok 2020/2021 přijato 12 dětí.

Do MŠ nastoupí ode dne zahájení nového školního roku děti, které ke dni zahájení dovršily 3 let.

Mladší děti nastoupí do MŠ v průběhu školního roku 2020/2021 nejdříve 14 dnů před dovršením 3 let. Rodiče těchto dětí se o nástupu dítěte individuálně domluví s vedoucí učitelkou MŠ.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz