Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Klima školy - dotazníkové šetření

Milí rodiče.

Chceme, aby vaše děti chodily do naší školy rády a cítily se zde bezpečně. Chceme, aby se i naši učitelé cítili dobře, aby pracovali s chutí a radostí. Chceme, aby se v naší škole dobře pracovalo také ostatním zaměstnancům. Chceme, abyste byli spokojení i vy, rodiče. K tomu, abychom mohli provést případné změny, potřebujeme informace. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme a prosíme o jeho vyplnění.

Dotazník zjišťuje spokojenost s dílčími oblastmi školy. Moc děkujeme za jeho vyplnění a vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.                                                             

Výsledky zveřejníme na webu školy a budeme vás o tom informovat. 

Šetření probíhá formou tištěného dotazníku, který vám posíláme po vašem dítěti. Pokud vám tištěná varianta dotazníku nevyhovuje, použijte elektronický. Elektronický dotazník lze vyplnit na stránce http://testovani.scio.cz. Přístupové údaje si vyžádejte u ředitelky školy.

Do tištěného dotazníku zadáváte na první i druhou stranu kód školy: CFRV a číslo budovy: ZŠ - 1, MŠ - 2,

třída/skupina je u MŠ - 1.A, u ZŠ je vždy ročník, který dítě navštěvuje a písmeno A (tzn. žák z prvního ročníku má 1.A, žák druhého ročníku 2.A ...).

Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny přímo v něm.

Do kdy: Elektronický dotazník prosím vyplňte nejpozději do 31. 3. 2017. Pak s ním již není potřeba nic dalšího dělat. / Vyplněný papírový dotazník doručte do školy po svém dítěti nebo osobně vhoďte do schránky na dotazníky umístněné u vchodu do ZŠ a MŠ nejpozději do 31. 3. 2017. Nebo jej pošlete přímo do společnosti Scio na adresu: Scio, klima školy, Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.

Anonymita: Šetření jsme připravili tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití. Vyplněné papírové dotazníky budou vybírány následujícím způsobem: do schránky na dotazníky, nebo je můžete zaslat přímo společnosti Scio na adresu: Scio, klima školy, Pobřežní 34, Praha 8, 186 00, nebo vyplnit elektronicky.

Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz