Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

III. třída (3. a 5. ročník)

Třídní učitelka Mgr. Barbora Havlíková

Rozvrh hodin - I. pololetí 2019/2020