Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

II.třída - 2. a 4. ročník

Třídní učitelka Mgr. Gabriela Gabrhelová

Rozvrh hodin - I. pololetí 2019/2020